Politechnika Śląska Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Technologii Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki