Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami